3d laserový skener

Používa sa na skenovanie veľkých celkov ako sú budovy, časti terénu poprípade veľké objekty nad 1m.

3d skener - štrukturované svetlo modré

Skener s modrým svetlom je vhodný pre presné skenovanie malých objektov do 60 cm s farebnou textúrou. Dosahované rozlíšenie je do 0,1 mm.

3d skener - štrukturované svetlo biele

Skener s bielym svetlom sa používa na skenovanie väčších predmetov do 2 m s farebnou textúrou. U týchto objektov je dosahované rozlíšenie 0,5 mm.

Gigapixelové snímanie

Využíva sa na skenovanie 2D objektov bez možnosti manipulácie vo vodorovnej polohe, alebo s  objektami, ktoré neumožňujú manipuláciu. Pri použití techniky spájania jednotlivých výstupov je 2D formát  2x3m.

Horizontálny skener - 2D skenovanie

Je vhodný na skenovanie 2D objektov s 3D povrchovou štruktúrou. Rozmery objektu sú max. 1,3 m x 0,9m a hrúbky max. 0,5 m. Rozlíšenie je 300 až 800 ppi.

Fotogrametrický skener

V pripade technologických obmedzení jednotlivých 3D skenerov, je možné použiť fotogrametriu ako nástroj na tvorbu 3D modelov. Jedná sa hlavne o lesklé objekty, popripade veľmi tmavé objekty. Zároveň je možné využiť túto technológiu na tvorbu virtuálnej reality (snímanie priestorov a pod.).

Uv / Ir foto

Technológia sa používa napr. pri overovaní originality umeleckého diela. Rôzne farebné spektrá dokážu vytiahnuť špecifické detaily u umeleckého diela.

Objektová panoráma

Vo všeobecnosti ide o sériu fotografií predmetu 360 stupňov snímanej z jednej, alebo viacerých elevácií. Výsledkom je virtuálny model, ktorý je postavený na technológii HTML5.