3D laserový skener

Tento typ je možné použiť na skenovanie od malých predmetov až po budovy a terén. Ich výhodou je vysoké rozlíšenie. Medzi nevýhody patrí nemožnosť skenovania lesklých a veľmi tmavých objektov.

V našej firme sa používa na skenovanie veľkých celkov ako sú budovy, časti terénu po pripade veľké objekty nad 1m.

Výstupom je mračno bodov bez textúry. Textúra je zabezpečovaná dodatočnými snímkami vykonanými externou kamerou/ fotoaparatom. Rozlíšenie modelu je 2mm. Rozsah skenovania je od 0,5 do 300 m.

Súčasťou modelu su aj GPS súradnice skenovania. V našej firme používame laserový skener firmy Faro.

3D laserový skener