3d skener - štruktúrované svetlo biele

Skener s bielym svetlom sa používa na skenovanie väčších predmetov do 2 m s farebnou textúrou. U týchto objektov je dosahované rozlíšenie 0,5 mm. Podobne ako u technológie s modrým štruktúrovaným svetlom je rozlíšenie kamery na textúru 1,3 mp. Výstup je vo formátoch OBJ, STL, PLY a pod.

3d skener – štrukturované svetlo biele