3d skener - štruktúrované svetlo modré

Skener s modrým svetlom je vhodný pre presné skenovanie malých objektov do 60 cm s farebnou textúrou.

Dosahované rozlíšenie je do 0,1 mm. výstupným formátom je spravidla súbor OBJ. Možný výstup je aj vo formátoch PLY, STL a pod. Rozlíšenie kamery je 1,3 mp.

3d skener – štrukturované svetlo modré