Fotogrametrický skener

V pripade technologických obmedzení jednotlivých 3D skenerov, je možné použiť fotogrametriu ako nástroj na tvorbu 3D modelov. Jedná sa hlavne o lesklé objekty, popripade veľmi tmavé objekty. Zároveň je možné využiť túto technológiu na tvorbu virtuálnej reality (snímanie priestorov a pod.).

Objekt je nasnímaný  veľkým počtom  fotografických snímkov, z ktorých špeciálny sw vypočíta 3D model aj s farebnou textúrou. Rozlíšenie objektu je závislé od počtu fotografií a ich rozlíšenia. Spravidla je možná presnosť až do 0,1 mm.

Digital world