Objektová panoráma

Vo všeobecnosti ide o sériu fotgrafií predmetu v rozsahu 360 stupnov snímané z jednej, alebo viacerých elevácií (uhlov snímania).

Vysledkom je virtuálny model, ktorý je postavený na technológii HTML5. Veľkosti objektu sú od 3 cm do 2 m.

Objektová panoráma