UV / IR skener

Slúži na tvorbu multispektrálnych fotografií. Technologia sa pužíva napr. pri overovaní originality umeleckého diela. Rôzne farebné spektrá dokážu vytiahnuť špecické detaili u umeleckého diela.

Digital world